Za Váš názor Vás odmeníme!

Výskumy pomáhajú podnikom zistiť spokojnosť ich zákazníkov a umožňujú zlepšovať produkty a služby. Staňte sa členom nášho panela a zúčastnite sa výskumov a vyjadrite svoj názor aj Vy.
Viac informácií...

Vaše odmeny
Aktuálna súťaž
Novinky a súťaže

28.11.2018
Ako každý rok, aj tento bude prerušená možnosť prevodu kreditov, a to v termíne od 14. 12. 2018 do 9. 1. 2019.
24.05.2018
Sme v súlade s novým nariadením GDPR o ochrane os. údajov.
20.05.2018
Vyhrajte krásny kávovar Bosch v našej novej súťaži.

Detailné informácie
Výskumy pomáhajú podnikom a inštitúciám správne sa rozhodnúť, zistiť názory zákazníkov na tovar a služby, zamestnancov na zamestnávateľov, ale aj otestovať reklamné koncepty či internetové stránky. Náš panel respondentov je tvorený veľmi pestrou vzorkou ľudí z Českej republiky a Slovenska.
Ako výskumy prebiehajú
Pri každom novom výskume vykonáme najskôr výber účastníkov výskumu. Vybraní ľudia potom od nás obdržia e-mailom pozvánku k účasti na výskume. V e-maili sú uvedené základné informácie o výskume, spôsob vstupu do dotazníka a odmena za dotazník. Účasť vo výskumoch je dobrovoľná a je na Vás, či sa rozhodnete zúčastniť alebo nie.
Internetové diskusie
Skupinové diskusie (Focus Groups) sú jednou z výskumných metód, kedy sa zíde vo virtuálnej miestnosti menšia skupina respondentov (väčšinou 6–10 ľudí) a diskutujú s moderátorom na danú tému. Obvykle diskusia trvá 1–2 hodiny a obvyklá odmena je 10–38 eur.
Online dotazníky
E-mailom dostanete pozvánku na účasť v online dotazníku, ktorá bude obsahovať adresu stránok dotazníka, tému a odmenu za vyplnenie. Po kliknutí na odkaz v e-maili sa prihlásite so svojim heslom a vyplníte dotazník. Potom Vám pripíšeme príslušný počet bodov na Váš účet (obvykle v hodnote 1–3 eur).
Telefonické výskumy
V prípade vhodného výskumu Vás telefonicky kontaktuje náš anketár a prejde s Vami postupne celý dotazník. V prípade, že sa Vám telefonát nebude práve hodiť, je možné sa dohovoriť na neskoršie zavolanie. Po dokončení dotazníka Vám budú pripísané kredity.
Vaše odmeny
Aby sme vyjadrili našu vďaku za podporu a účasť na iVýskumy.sk, je všetkým našim členom k dispozícii nasledujúci odmeňovací systém, v ktorom zbierate kredity. Tie potom môžete vymeniť za peniaze, poukážky do obchodov alebo darovať na dobročinné účely.
Za účasť vo výskumoch získavate kredity – ich počet závisí od dĺžky a zložitosti dotazníka. Hodnota odmeny za účasť v bežnom dotazníku sa pohybuje okolo 1–3 eur (pri výmennom pomere 300 kreditov = 1 eur).
Peniaze
Peniaze Vám budú zaslané poštovou poukážkou na Vašu adresu alebo na bankový účet. Minimálna výška prevodu na hotovosť je 10 eur (3 000 kreditov). V niektorých typoch výskumov (napr. Internetové diskusie) nedostanú účastníci kredity, ale je vyplatená priama finančná odmena, obvykle 10–38 eur.
Prevod na dobročinné účely
Vašimi kredity môžete podporiť niektorú z charitatívnych organizácií. V súčasnosti ide o Dobrý Anjel a plánujeme pridať ďalšie. Minimálna výška prevodu je 1 eur (300 kreditov).
Poukážky do obchodov
Knihy, hudba, filmy, elektronika, kozmetika a ďalší sortiment. Platí v obchode Mall.sk. Minimálna výška prevodu je 5 eur (1 500 kreditov), prípadne poukážky vo vyšších hodnotách podľa aktuálnej dostupnosti. Pri nákupe ich môžete použiť viacero naraz, a teda ich kombináciou získať v objednávke zľavu v neobmedzenej výš­ke.
Súťaže o ceny
Na iVýskumy.sk je možné sa okrem vyššie uvedených možností tiež zúčastniť ďalších súťaží o zaujímavé ceny.
Ochrana údajov
Vaše osobné údaje chápeme ako vysoko dôverné a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane alebo predané. Vaše odpovede v jednotlivých výskumoch nie sú prepájané s Vašou identitou a sú spracovávané úplne anonymne. Sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov. Viac o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Nikdy nezasielame členom reklamné e-maily!