Za Váš názor Vás odmeníme!

Výskumy pomáhajú podnikom zistiť spokojnosť ich zákazníkov a umožňujú zlepšovať produkty a služby. Staňte sa členom nášho panela a zúčastnite sa výskumov a vyjadrite svoj názor aj Vy.
Viac informácií...

GDPR, ochrana osobných údajov

Dňa 25.5.2018 vošla do účinnosti nová európska smernica GDPR o ochrane osobných údajov.

Pretože výskum trhu ako celý odbor tradične veľmi dbá na ochranu osobných údajov, nie sú pre nás požiadavky na prísnu ochranu cudzie a mnoho z požadovaných opatrení už v našich procesoch aplikujeme mnoho rokov. Preto zmeny pre Vás nie sú výrazné – aj naďalej pracujeme predovšetkým s agregovanými anonymnými dátami, z ktorých vytvárame analýzy. Nepracujeme s dátami konkrétnych jednotlivcov a nepoznáme identitu človeka, ktorý vyplnil dotazník, kým nám k tomu neudelí výslovný súhlas.

Na základe požiadaviek GDPR sme mierne upravili Podmienky pre použitie našej služby a zmenili niektoré formulácie v súhlasoch s osobnými údajmi. Tiež sme zaviedli niektoré ďalšie technické a bezpečnostné opatrenia v našich procesoch pre ďalšie zvýšenie ochrany dát.

V prípade Vášho záujmu je Vám k dispozícii internetová stránka, kde nájdete detailné informácie:

GDPR memorandum

Na uvedených stránkach okrem informácií o spracovaní údajov a Vašich právach nájdete tiež poučenie, ako nás v tejto veci najrýchlejšie kontaktovať. Aj naďalej však platí, že v prípade akýchkoľvek pripomienok alebo ťažkostí nám stačí napísať emailovú správu na info@ivyskumy.sk , kde sa o všetky Vaše otázky rýchlo postaráme.