Za Váš názor Vás odmeníme!

Výskumy pomáhajú podnikom zistiť spokojnosť ich zákazníkov a umožňujú zlepšovať produkty a služby. Staňte sa členom nášho panela a zúčastnite sa výskumov a vyjadrite svoj názor aj Vy.
Viac informácií...

Kontakt

Ak máte otázku alebo problém, riešenie pravdepodobne nájdete v najčastejších otázkach a odpovediach.

O prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom projektu je spoločnosť Data Collect s.r.o. – špecialista na internetový a telefonický výskum na Slovensku a v Českej republike.

Data Collect s.r.o.
Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 27242480, DIČ: CZ27242480
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČ: 36657212, DIČ: 2022222268
www.ivyskumy.sk
info@ivyskumy.sk
tel. +420 225 020 010

Sme registrovaní na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v Bratislave a Úřadu na ochranu osobních údajů v Prahe.

Detailné informácie o spoločnosti Data Collect a o našich produktoch a službách nájdete na stránkach www.datacollect.sk.