Za Váš názor Vás odmeníme!

Ochrana údajov

Vážime si vašu prítomnosť na našom webe a preto je pre nás samozrejmosťou sa maximálne snažiť rešpektovať vaše súkromie. Našou hlavnou zásadou je, aby mal návštevník možnosť sám sa rozhodnúť o svojej registrácii, a o poskytnutí svojich údajov. Nebudeme vám posielať žiadne informácie, ak o to sami nepožiadate. Za žiadnych okolností nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať alebo iným spôsobom sprístupňovať vaše osobné informácie, ktoré ste nám poskytli.

Osobné údaje

V rámci vášho profilu nám poskytujete vaše osobné údaje (meno, adresa, kontaktné údaje). Tieto údaje potrebujeme, aby sme vás mohli odmeňovať – na zadanú adresu zasielame peniaze alebo výhry. Vašu skutočnú identitu taktiež potrebujeme poznať z kontrolných dôvodov – pre hodnovernosť našich výskumov si musíme byť istí, že naši členovia sú reálni, a nie vymyslené „virtuálne“ bytosti. Tým však použitie osobných údajov končí. Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnej ďalšej strane.

Priamo vo výskumoch vystupujete pod vašim anonymným identifikačným číslom (ID). Všetko, čo uvediete vo vašom profile alebo v dotazníkoch, je ukladané oddelene od vašich osobných údajov, aby bola zaistená anonymita odpovedí.

Spôsob použitia informácií

Môžete sa rozhodnúť sa u nás zaregistrovať, a poskytnúť nám tak svoje osobné údaje. Poskytnuté dáta využívame výhradne pre účely oslovenia užívateľov vo výskumoch a agendu spojenú s organizovaním a realizáciou výskumných projektov, inak na žiadne iné účely. Svoju registráciu máte možnosť kedykoľvek zrušiť.

Informácie uvedené v dotazníkoch sú určené na štatistické spracovanie a nie sú spájané s vašimi osobnými a kontaktnými údajmi.

Použitie technológie cookies

Cookie je textový záznam uložený na pevnom disku, ktorý internetové servery bežne ukladajú pre technické účely a operácie. Cookies z nášho serveru obsahujú len informácie, slúžiace k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu používania našich stránok (zapamätajú si používateľa pre budúcu návštevu). Cookies nemôžu skúmať váš počítač, ani pristupovať k uloženým údajom. Cookie môžete v prípade potreby vymazať na konci každého použitia prehliadača. Pokyny, ako na to, nájdete v nápovede k vášmu prehliadaču.

Externé stránky

Niekedy môžeme ponúkať odkazy na externé stránky mimo oblasť ivyskumy.sk. Nad kvalitou takýchto stránok obvykle nemáme žiadnu kontrolu a odkazy ponúkame len pre pohodlie použivateľov, a z dôvodu záujmu o dotazníky ďalších výskumných spoločností. Uvedenie takéhoto odkazu neznamená, že máme kontrolu nad ich zásadami ochrany súkromia alebo zabezpečenia. Odporúčame, aby ste sa na takýchto stránkach oboznámili s prehlásením o ochrane súkromia. Ani týmto externým výskumným spoločnostiam neposkytujeme Vaše osobné informácie.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky o týchto zásadách ochrany súkromia alebo spôsobu zberu a používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese info@ivyskumy.sk.